Haritayı incelerken…

       Astrolojik olarak bir haritayı incelerken evler, gezegenler ve burçlar bizim için öncelik taşırlar. Haritayı oluştururken ilk olarak gerçek tarih ve şehir bilgisine sahip olunmalıdır. Bu bir birey doğum haritası olabileceği gibi, herhangi bir olay, ülke, soru haritası da olabilir. Belli bir lokasyon-tarih-saat bilgisi olan her şey için yorumlanmak üzere bir harita oluşturabiliriz.

   Bireysel doğum haritası üzerinden devam edecek olursak; doğum saatimiz ve doğum yerimiz yükselen burç derecemizi belirler. Yükselen burç her zaman doğum haritasının 1.evinde yer alır. Burçların haritamızda hangi evleri yönetecekleri, yükselen burcumuza göre belirlenir. Haritanın 1.evinde yükselen burcumuzu yerleştirdikten sonra, saat istikametinin ters yönünde olacak şekilde burçları sırasıyla evlere yerleştiririz. Ben genel olarak en eski ve güvenilir ev sistemlerinden olan tüm burç ev sistemini (whole sign) kullanıyorum.

   Gezegenler de doğduğumuz gün ve saatte gökyüzünde bulundukları konumlarına göre haritamızda yerlerini alırlar. Bir gezegenin doğum saatimizdeki derecesi ve bulunduğu burç bellidir. Bu gezegenin haritamızda hangi eve düşeceğini belirleyen ise yine doğum saatimize göre belirlenen yükselen burcumuzdur. Bu arada doğum saat bilgisi kullanılarak harita kurulurken ülke/şehir bilgisinin yanında saat dilimini, yaz/kış saat uygulamalarına göre GMT ile olan saat farkına mutlaka dikkat etmelisiniz. Bazen elinizle doğru zaman dilim bilgisi girmeniz gerekebilir.

    Açılar da yorum aşamasında bize gezegenlerin aralarındaki bağlantılar ile ilgili açıklayıcı bilgi verir. İki gezegen veya haritadaki bir nokta arasındaki açı, dikkatle incelenmelidir. Açı kuran gezegenlerin temel asaletleri, bulundukları evlerdeki durumu, açının niteliği ele alınarak yorum yapılır.

   Özetle; evler, burçlar, gezegenler ve açılar en geniş bakış açısıyla bir haritanın sahip olduğu dinamikleri anlamamızı sağlar. Tabi ki detaylara indiğimizde ele alacağımız daha bir çok bilgi vardır. (element-nitelik dengesi, sentez/gölge burçlar, haritanın ay fazı, gezegen asaletleri, akslar, harita tipi, doğum öncesi tutulma, yeniay/dolunay haritaları vb)

        Gezegenler “ne” sorusunu cevaplar. Kişinin ilgili gezegenin fonksiyonlarını ortaya koyma yönündeki yaklaşımlarını  tanımlarlar.

    Evler “nerede” sorusunu cevaplar. Olayların hayatın hangi alanlarında yaşanacağını gösterir.      

        Burçlar “nasıl” sorusunu cevaplar. Burçlar, bulundukları evlerin temsil ettiği konuların yaşama nasıl aktarılacağı ile ilgili bilgi verirler. Hangi astrolojik evde, hangi burcun temalarının söz sahibi olacağını kişinin doğum saatiyle kesinleşen yükselen burç belirler. (Astrologların değişik ev sistemleri kullanılması sebebiyle, ev girişindeki burçları belirlemek ve yorumlamakta farklı yaklaşımlar söz konusu olabilir.)

   Gezegenlerin nasıl harekete geçeceklerini, kendilerini nasıl ortaya koyacaklarını içinde bulundukları burçların özellikleri belirler. Gezegenlerin fonksiyonları bulundukları burç ve ev temalarına bağlı olarak yaptıkları açılar aracılığı ile hayata aktarılır.

    Haritanın ana giriş kapısı olarak kabul edebileceğimiz Yükselen Burç; doğum yer ve zamanımıza bağlı olarak burçlar kuşağının doğu ufkunda yükselmekte olan derecenin zodyaktaki konumu esas alınarak belirlenir.

  Yükselen Burcumuz bizim yaşamdaki rolümüzü, etrafımızla ilişki kurma şeklimizi, kişisel imajımızı, çevremize nasıl yaklaştığımızı, yeni bir şeye başlarken takındığımız tavırları ve hayatla ilgili temel tutumlarımızı belirler. Hayata hangi gözlükler ile baktığımızı anlatır. Aynı zamanda dış görünümüz üzerinde de belirleyici bir etkisi vardır.

    Haritamızın 1.evinde, yani yükselen burcumuzda yer alan gezegenler çok belirgin şekilde varlıklarını hissettirirler. 1.evde bulunan gezegenleri etrafımızla ilişki kurarken ve kendimizi ortaya koyarken doğal olarak kullanırız. Örneğin 1.evdeki Venüs uyumlu ve keyifli bir yaklaşım etkisi getirirken, 1.evdeki Mars daha rekabetçi, cesur, girişken ve agresif bir tutum sergilenmesini neden olabilir. elbette gezegenin ortaya koyulma şeklinde bulunduğu burçtaki doğal gücü ve diğer gezegenlerle yaptığı uyumlu/uyumsuz açılar belirleyici olacaktır.

    Bir diğer önemli nokta da Yükselen Burcun yönetici gezegeninin harita içindeki yerleşimi, gücü ve yaptığı açılardır. Bu gezegenin haritadaki durumu harita incelenmesi sırasında çok fazla önem taşır. Yükselen Burç Yönetici Gezegeni kişinin bir olaya nasıl yaklaştığını, nelere öncelik verdiğini, birşeyi kendi başına nasıl yaptığını gösteren en önemli göstergedir. Kısaca hayat dümenine nasıl tutunduğumuzu anlatır.

    Tabi astrolojik olarak bir harita incelerken dikkat etmemiz gereken onlarca detay bulunmaktadır. yukarıda okuduklarınızı kısa bir giriş olarak kabul edebilirsiniz. Fırsat buldukça size harita analizinde rehberlik edeceğini düşündüğüm detaylı incelemeler ile ilgili yazılar da yazacağım.

BETÜL ALAKIR
ISAR CAP Danışman Astrolog,
ISAR Danışmanlık İlkeleri ve Etik Farkındalık Eğitmeni,
Öğretim Görevlisi, İngilizce Öğretmeni