Astrolojik Döngüler

Öncelikle insanlık tarihinde binlerce yıldır uygarlıklardan uygarlıklara aktarılmış olan bilgilerle donanmış, çok kadim bir konudan bahsettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Henüz ne elektrik, ne matbaa, ne teleskop, ne uçak, ne uzay mekikleri, ne de uydular günlük yaşantı içinde yer almazken; Güneş, Ay, yıldızlar ve gözle görülen gezegenlerin sistematik devinimleri elle çizilen astrolojik haritalarda yer almaktaydı. En eski göksel sembollerin M.Ö. 2100 yılları civarında Sümer’lere ait kil tabletler üzerinde bulunduğu birçok tarihsel kaynaklarda belirtilmektedir. Astronomik temeller M.Ö 1000 yılı yakınlarında ortaya çıkmaya başlamış; M.Ö. 747 yıllarında Babil’de ilk kez Güneş Tutulmaları kaydedilmiştir. İlk Astronomi günlüğü M.Ö. 652 yılında hazırlanmış; M.Ö. 539 yılında Persler Zodyak’ı 12 eşit parçaya bölmüştür. Babillilerden günümüze kalan ilk horoskop örnekleri M.Ö. 5. yüzyıla dayanırken, ilk yunan horoskop örnekleri de M.Ö. 72 yılına ait olarak görünmektedir.

          Gökyüzü hareketleri sistematik bir düzen içinde gerçekleşir. Güneş sistemindeki gezegen ve uydular belli yörüngelere sahiptir ve Güneş etrafındaki dönüşlerini tamamlama süreleri birbirlerinden farklıdır. Merkür 88 günde; Venüs 224 günde; Mars 687 günde; Jüpiter 12 yılda; Satürn yaklaşık 29,5 yılda, Uranüs 84 yılda; Neptün gezegeni de ancak 164 yılda Güneş çevresindeki dönüşlerini tamamlayabilirler. Gezegenliği tartışılan Plüton için bu yörünge dönüş süresi yaklaşık 248 yıl gibi oldukça uzun bir süredirPlüton’a takılan sıfatların, bu göksel cismin astrolojik kullanımı bakımından hiçbir değişiklik yaratmadığını belirtmekte fayda vardır. Çünkü Astroloji’de bize en çok veri sağlayan gökcisminin; gezegen bile olmayan, Dünya’nın uydusu “Ay” olduğunu söylersem, ne demek istediğimi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum.

           Peki, “döngüler” olarak adlandırabileceğimiz bu yörüngesel zamanlar bize ne anlatmak isterler?

      En basit olarak Ay’dan başlayalım. Ay, dünya çevresindeki dönüşünü yaklaşık 28-29 günde tamamlar. Bu dönüşü süresince Güneş ışığını yansıtmasına bağlı olarak yeniay, ilk dördün, dolunay ve son dördün olarak adlandırdığımız temel fazlardan geçer. Ay’ın periyodik dönüş hareketi esnasında ortaya çıkan çekim gücü; büyük okyanusların bile metrelerce ileri geri hareket etmesine neden olan Med-Cezir olayının gerçekleşmesini sağlar. İnsan vücudunun yaklaşık %70 oranında sıvı içerdiği göz önüne alınırsa; direk farkına varmasak bile aslında ne kadar fazla etkilenmekte olduğumuzu tahmin edebiliyor musunuz? Ay’ın döngüleri özellikle salgılar ve hormonlar üzerinde çok etkilidir. Vücudumuzun su toplaması, kadınların periyodik döngüleri, şişkinlik hissi genellikle bu etkilerle tetiklenmektedir. Astroloji’de Ay Yengeç burcunun yönetici gezegenidir. Güneş burcu, yükseleni veya Ay burcu Yengeç olan kişiler bu periyodik döngüleri daha belirgin şekilde deneyimlemektedirler. Eski zamanlarda tarım alanında Ay döngülerine göre ekim yapılmaktaydı. Ay’ın ışığının büyümekte olduğu Yeniay-Dolunay arasındaki yaklaşık iki haftalık periyod yeni başlangıçlar ve girişimler için olumlu kabul edilir. Dolunay’dan sonra Ay’ın ışığının azalmaya başlaması da bitirilmek istenen işler ve tamamlanması gereken konularla ilgilenmek için uygun sayılır.

        Başka bir gezegen döngü örneği olarak Satürn’ü ele alalım. Satürn, Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık 28-29 yıl civarında tamamlıyor. Mitolojide Zaman Tanrısı Kronos’u temsil eden Satürn, astrolojik sembolizm içinde görevleri, sorumlulukları, testleri, engellenme ve kısıtlanma ile nasıl bir başarı çabası içine girileceğini gösterir. Satürn, Güneş sistemindeki yaklaşık 29 yıllık yörüngesel turunu tamamlarken; her 7 yıllık döngüsünde önemli konulara dikkat çeker. Biz bunu yaşantımız içinde 7 yaş civarında okula başlayarak; 14 yaş civarında ikili ilişkiler, ergenlik konularıyla test edilerek; 21 yaş civarında kariyer, mezuniyet, meslek seçimi çabası içine girerek ve Satürn Dönüşü olarak adlandırılan 28-29 yaş civarında da tüm döngü boyunca temellendirdiğimiz veya temellendiremediğimiz konularla karşı karşıya kalarak deneyimleriz. Satürn sorumluluk alınarak yapılan işlerde başarı ödülü veren bir gezegen olduğu için; zaman içinde bizden beklenenleri gerektiği şekilde yerine getirirsek, alacağımız ödül de kalıcı ve büyük olacaktır. Ancak kolay yollara saparak, kestirmeden balon başarı peşinde koşmayı tercih eden kişiler için ise Satürn testleri oldukça zorlayıcı ve hırpalayıcı olacaktır.

    Astroloji de kullanılan semboller oldukça fazladır. Bu sembolizm içinde binlerce küçük detay gizlidir. Bu hazine sandığının içindeki değerli verileri yaşantımıza düzgün bir şekilde aktarabilmek ciddi ve sabırlı bir çalışma ile mümkündür. Bence bu hafta aşkta şanslı mıyım veya yakışıklı biriyle evlenecek miyim gibi sığ yaklaşımları bir kenara bırakmalı; yaşantımıza seyirci kalmak yerine dümeni bilinçli olarak kavrayabilmek için daha derin bir bakış açısı geliştirmeye çalışmalıyız.

        Acaba sizin hayatınızda hangi döngüler başlıyor, hangileri bitiyor?

BETÜL ALAKIR
ISAR CAP Danışman Astrolog,
ISAR Danışmanlık İlkeleri ve Etik Farkındalık Eğitmeni,
Öğretim Görevlisi, İngilizce Öğretmeni